НАКРАТКО ЗА MIFA

Македонската асоцијација на мегународни Шпедитери и Логистички оператори (МИФА) е регистрирана во 1993 година во рамките на Стопанска Комора на Македонија. Асоцијацијата ги обединува Шпедитерите и Логистистичките оператори кои овозможуваат Копнен, Авионски, Поморски и комбиниран транспорт како и Царинење и Логистички услуги. Наша мисија е да ги подржуваме членките на МИФА во нивните напори да овозможат највисоко ниво на квалитет и професионална услуга на нивните клиенти. Главни цели се: Да ги промовира и штити интересите и благосостојбата на сите ангажирани во Шпедитерската и Логистгичка индустрија; Владини институции; Да одржува и овозможува соодветни Тренинг и Едукативни програми; Да постигне стандардизација во Шпедитерската индустрија и да промовира соодветно ниво на професионално однесување на членките, вклучувајѓи етичка и финансиска сигурност;

ПОСЛЕДНИ АКТИВНОСТИ

Dummy Активност 8

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Download document

Dummy Активност 7

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Dummy Активност 6

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Download document

Dummy Активност 5

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Dummy Активност 4

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Dummy Активност 3

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Dummy Активност 2

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

Dummy Активност 1

Lorem Ipsum, поднаслов овде…

НОВОСТИ
НАСТАНИ

03

Nov

Тековна Година 2

Дојран - Хотел Истатов / 16:00

Тековна Година 2

Дојран - Хотел Истатов / 16:00
Lorem Ipsum не е случајно избран и сложен текст, спротивно од верувањата. Неговите корени потекнуваат во дела на класичната Латинска книжевност од 45-та година пред новата ера, што го прави стар преку 2000 години. Richard McClintock, професор по Латински на колеџот Hampden-Sydney во Вирџинија побарал дефиниција за малку чудните зборови "consectetur" од пасусите на Lorem Ipsum и додека ги анализирал деловите во класичната книжевност открил автентичен извор. Lorem Ipsum доаѓа од поглавијата 1.10.32 и 1.10.33 од книгата "de Finibus Bonorum et Malorum" (Крајностите на доброто и злото) кои ги напишал Cicerо во 45-та година пред новата ера. Книгата говори за теоријата на етиката, која била многу популарна во текот на ренесансата. Првата реченица на Lorem Ipsum моделот "Lorem ipsum dolor sit amet..", доаѓа од реченицата во поглавјето 1.10.32. Стандардниот дел на Lorem Ipsum кој се користел уште од 1500-та година е репродуциран според одредени потреби. Поглавјето 1.10.32 и 1.10.33 од книгата "de Finibus Bonorum et Malorum" која ја напишал Cicerо се исто така преработени во оригиналната форма заедно со англиската верзија на H. Rackham од 1914 година.

01

Oct

Тековна Година 1

Скопје - Хотел Амбасадор / 14:00

Тековна Година 1

Скопје - Хотел Амбасадор / 14:00
Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени, некои со додавање на одредена доза на хумор, додека некои со случано подредување на зборовите коишто воопшто не звучат веројатно. Доколку планирате да ги користите пасусите на моделот на Lorem Ipsum , треба да се осигурате дека во содржината на текстот не се крие некоја скриена непријатна порака. Сите генератори на Lorem Ipsum кои се наоѓаат на Интернет се направени да повторуваат претходно дефинирани зборови. Тоа го овој гeнератор на Lorem Ipsum пасуси прв вистински генератор достапен на Интернет. Користи речник од околу 200 латински зборови кои се комбинирани со многу различни шаблони на реченици со цел да се исгенерира Lorem Ipsum текст кој изгледа соодветно. Тоа значи дека текстот од Lorem Ipsum пасуси којшто е исгенериран овде не содржи повторувања на зборови, нема уфрлено некој хумор или некои неочекувани и непосакувани зборови итн.

29

Sep

Тековен Месец 2

Струга - Хотел Дрим / 11:00

Тековен Месец 2

Струга - Хотел Дрим / 11:00
Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија. Lorem ipsum бил индустриски стандард кој се користел како модел уште пред 1500 години, кога непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил на таков начин за да направи примерок на книга.   И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет. Се популаризирал во 60-тите години на дваесеттиот век со издавањето на збирка од страни во кои се наоѓале Lorem Ipsum пасуси, а денес во софтверскиот пакет како што е Aldus PageMaker во кој се наоѓа верзија на Lorem Ipsum.