Накратко за MIFA

Home_Pic_EnМакедонската асоцијација на мегународни Шпедитери и Логистички оператори (МИФА) е регистрирана во 1993 година во рамките на Стопанска Комора на Македонија. Асоцијацијата ги обединува Шпедитерите и Логистистичките оператори кои овозможуваат Копнен, Авионски, Поморски и комбиниран транспорт како и Царинење и Логистички услуги. Наша мисија е да ги подржуваме членките на МИФА во нивните напори да овозможат највисоко ниво на квалитет и професионална услуга на нивните клиенти. Главни цели се: Да ги промовира и штити интересите и благосостојбата на сите ангажирани во Шпедитерската и Логистгичка индустрија; Владини институции; Да одржува и овозможува соодветни Тренинг и Едукативни програми; Да постигне стандардизација во Шпедитерската индустрија и да промовира соодветно ниво на професионално однесување на членките, вклучувајѓи етичка и финансиска сигурност;

Управен одбор

Ѓино Шкријељ / Претседател, тел. +389 2 2600 605 ; факс. +389 2 2603 963 president@mifa.org.mk

Стојче Василев / Претседател, тел. +389 2 2600 605 ; факс. +389 2 2603 963 president@mifa.org.mk

Билјана Пеева-Ѓуриќ / Секретар, тел. +389 2 2600 605 ; факс. +389 2 2603 963 president@mifa.org.mk

Годишен извештај

2010

2011

2012

2013

2014

2015