MIFA CONTACT FORM

Македонската асоцијација на меѓународни шпедитери и логистички оператори при Стопанска Комора на Македонија, ул. Димитрие Чуповски бр. 13, 1000 Скопје, Македонија

Контакт: Централа: +389 (02) 3244000, Факс: + 389 (02) 3244088