Тековен Месец 2

29

Sep

11:00
/ Струга - Хотел Дрим
Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија. Lorem ipsum бил индустриски стандард кој се користел како модел уште пред 1500 години, кога непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил на таков начин за да направи примерок на книга.   И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет. Се популаризирал во 60-тите години на дваесеттиот век со издавањето на збирка од страни во кои се наоѓале Lorem Ipsum пасуси, а денес во софтверскиот пакет како што е Aldus PageMaker во кој се наоѓа верзија на Lorem Ipsum.

Планирани настани во тековниот месец

03

Nov

Тековна Година 2

Дојран - Хотел Истатов / 16:00

01

Oct

Тековна Година 1

Скопје - Хотел Амбасадор / 14:00

29

Sep

Тековен Месец 2

Струга - Хотел Дрим / 11:00

20

Sep

Тековен Месец 2

Велес - Хотел Романтик / 14:00

Планирани настани во тековната година