Тековен Месец 2

20

Sep

14:00
/ Велес - Хотел Романтик
Познат е фактот дека вниманието на читателот ќе биде привлечено од содржината на страната која ја гледа. Поентата за користење на Lorem Ipsum е во тоа што распоредот на зборовите е речиси нормален како во обичен текст, на пример, наместо да се пишува �тука ќе има текст, тука ќе има текст� пригодно е да се вметне "Lorem Ipsum" текст. На ваков начин се добива еден вид на читлив текст. Многу софтверски пакети за печатење како и веб уредувачи го користат како основен модел на текст токму моделот на "Lorem ipsum", и доколку се изврши пребарување на интернет со "lorem ipsum" како како клучни зборови резултатот ќе врати многу веб сајтови кои се на некој начин во финална изработка. Во текот на годините се развивале различни верзии, некогаш како случајност, а некогаш со одредена цел.

Планирани настани во тековниот месец

03

Nov

Тековна Година 2

Дојран - Хотел Истатов / 16:00

01

Oct

Тековна Година 1

Скопје - Хотел Амбасадор / 14:00

29

Sep

Тековен Месец 2

Струга - Хотел Дрим / 11:00

20

Sep

Тековен Месец 2

Велес - Хотел Романтик / 14:00

Планирани настани во тековната година