Накратко за MIFA

Македонската асоцијација на мегународни Шпедитери и Логистички оператори (МИФА) е регистрирана во 1993 година во рамките на Стопанска Комора на Македонија. Асоцијацијата ги обединува Шпедитерите и Логистистичките оператори кои овозможуваат Копнен, Авионски, Поморски и комбиниран транспорт како и Царинење и Логистички услуги. Наша мисија е да ги подржуваме членките на МИФА во нивните напори да овозможат највисоко ниво на квалитет и професионална услуга на нивните клиенти.

Главни цели се: Да ги промовира и штити интересите и благосостојбата на сите ангажирани во Шпедитерската и Логистгичка индустрија; Владини институции; Да одржува и овозможува соодветни Тренинг и Едукативни програми; Да постигне стандардизација во Шпедитерската индустрија и да промовира соодветно ниво на професионално однесување на членките, вклучувајѓи етичка и финансиска сигурност.

Последни активности
Овластен економски оператор
Зошто треба да станам овластен економски оператор
Пријава за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник
Царинската управа организира на ден 23.05.2019 година со почеток…